Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

{pageNumber}
Brak wyników wyszukiwania
33/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 03.07.2024 32/2024 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku 26.06.2024 31/2024 Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2023. 26.06.2024 30/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 17.06.2024 29/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 10.06.2024 28/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2024 r. 30.05.2024 27/2024 Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A. w 2023 roku oraz propozycja zmian w zakresie podziału i przeznaczenia zysku za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 związanego z podpisaniem ugody, złożeniem pism wycofujących skargi kasacyjne i przewidywanym unicestwieniem akcji serii D. 28.05.2024 26/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 22.05.2024 25/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 21.05.2024 24/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 20.05.2024 23/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 14.05.2024 22/2024 Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji 10.05.2024 21/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 08.05.2024 20/2024 Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 06.05.2024 19/2024 Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących 29.04.2024 18/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 17/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 16/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 15/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 14/2024 Informacja o transakcji na akcjach Forbuild S.A. otrzymana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 29.04.2024 13/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 12/2024 Informacja o transakcji na akcjach Forbuild S.A. otrzymana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 29.04.2024 11/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 10/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 9/2024 Informacja o transakcji na akcjach Forbuild S.A. otrzymana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 29.04.2024 8/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 7/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 6/2024 Informacja o transakcji na akcjach Forbuild S.A. otrzymana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 29.04.2024 5/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 29.04.2024 4/2024 Zawarcie Ugody kończącej spory sądowe z udziałem Betomax systems GmbH & CO KG z siedzibą w Neuss 26.04.2024 3/2024 Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących prowadzenia i zakończenia negocjacji oraz ujawnienie informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumień przygotowujących do zawarcia ugody kończącej wieloletnie spory sądowe z Betomax 22.04.2024 2/2024 Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 19.04.2024 1/2024 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 28.03.2024 10/2023 Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych 07.12.2023 9/2023 Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych 07.09.2023 8/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku 03.07.2023 7/2023 Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2022. 30.06.2023 6/2023 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. 12.06.2023 5/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r. 03.06.2023 4/2023 Aktualizacja raportu dot. propozycji podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A. 03.06.2023 3/2023 Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A. 31.05.2023 2/2023 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości –  uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu śledztwa. 27.03.2023 1/2023 Zawarcie przyrzeczonych umów nabycia nieruchomości 11.01.2023 23/2022 Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości. 21.12.2022 22/2022 Aktualizacja informacji w sprawie nabywania przez Akcjonariuszy akcji Spółki. 15.11.2022 21/2022 Aktualizacja informacji nt. wytoczonego powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom o ustalenie nieważności umów darowizn akcji – wyrok oddalający powództwo. 14.11.2022 20/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki – oddalenie wniosku o zabezpieczenie. 03.11.2022 19/2022 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 28.10.2022 18/2022 Informacja akcjonariuszy dotycząca stanu posiadania akcji Forbuild S.A. 17.08.2022 17/2022 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 17.08.2022 16/2022 Wstępne wyniki finansowe za II kwartały 2022 roku. 12.08.2022 15/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku 17.06.2022 14/2022 Otwarcie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku bez dalszych czynności 17.06.2022 13/2022 Aktualizacja informacji nt. śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – postanowienie o rozpoznaniu zażalenia na czynności prokuratora. 15.06.2022 12/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki – postanowienie o zabezpieczenie roszczenia. 09.06.2022 11/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. 27.05.2022 10/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2022 r. 20.05.2022 9/2022 Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021 r. 20.05.2022 8/2022 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu śledztwa. 11.05.2022 7/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku – wyrok Sądu Apelacyjnego 09.05.2022 6/2022 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – postanowienie o umorzeniu śledztwa. 04.05.2022 5/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia – złożenie skargi kasacyjnej. 22.04.2022 4/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki 11.02.2022 3/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia – wstrzymanie skuteczności wyroków. 28.01.2022 2/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku 20.01.2022 1/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia 11.01.2022 10/2021 Wstrzymanie skuteczności wyroków sądowych w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D 16.09.2021 9/2021 Aktualizacja informacji w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D 09.08.2021 8/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku 23.06.2021 7/2021 Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy 18.06.2021 6/2021 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. 28.05.2021 5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2021 r. 21.05.2021 4/2021 Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2020 r. 20.05.2021 3/2021 Informacja nt. wyroku w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D 29.04.2021 2/2021 Informacja nt. wyroku w sprawie o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej 09.03.2021 1/2021 Otrzymanie pozwu o zapłatę 18.01.2021 20/2020 Aktualizacja informacja nt. powództwa o ustalenie utraty przez akcjonariuszy prawa głosu z posiadanych akcji 30.10.2020 19/2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce 15.10.2020 18/2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce 30.09.2020 17/2020 Informacja nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości 12.08.2020 16/2020 Aktualizacja informacja nt. powództwa o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia 21.07.2020 15/2020 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 15 lipca 2020 roku 20.07.2020 14/2020 K Korekta informacji nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy raportu ESPI 14/2020 15.07.2020 14/2020 Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy 15.07.2020 13/2020 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r. 26.06.2020 12/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 lipca 2020 r. 17.06.2020 11/2020 Aktualizacja informacji nt. powództwa przeciwko członkom organów Spółki 16.06.2020 10/2020 Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2019 r. 15.06.2020 9/2020 Oddalenie powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG przeciwko akcjonariuszom 10.06.2020 8/2020 Informacja nt. udzielenia zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 06.05.2020 7/2020 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ FORBUILD S.A. w dniu 9 marca 2020 roku 13.03.2020 6/2020 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego 09.03.2020 5/2020 Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 MAR (Kancelaria Publiczna GPW) 03.03.2020 4/2020 Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 MAR (Kancelaria Publiczna GPW) 21.02.2020 3/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 9 marca 2020 r. (Kancelaria Publiczna GPW) 10.02.2020 2/2020 Aktualizacja informacji nt. powództwa przeciwko członkom organów Spółki 21.01.2020 1/2020 Informacja o wyroku w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku 07.01.2020 12/2019 Aktualizacja informacji dot. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom 02.12.2019 11/2019 Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom 28.11.2019 10/2019 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 17.07.2019 9/2019 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH & Co. KG przeciwko Spółce i Akcjonariuszom 16.07.2019 8/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 24 maja 2019 roku 30.05.2019 7/2019 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy 24.05.2019 6/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 24 maja 2019 r. 26.04.2019 5/2019 Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018 26.04.2019 4/2019 Aktualizacja informacji w sprawie z powództwa H. Jammersa przeciwko Spółce 24.04.2019 3/2019 Informacja nt. współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 26.02.2019 2/2019 Informacja na temat potencjalnej możliwości zmiany kontroli w Spółce 11.02.2019 1/2019 Aktualizacja informacji nt. postępowania przeciwko członkom organów Spółki 09.01.2019 9/2018 Informacja nt. współpracy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 26.11.2018 8/2019 Oddalenie przez Sąd Apelacyjny powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom 19.09.2018 7/2018 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy 28.06.2018 6/2018 Lista akcjonariuszy na ZWZA FORBUILD S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 28.06.2018 5/2018 Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 roku 25.05.2018 4/2018 Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko członkom organów Spółki – aktualizacja RB 3/2018 18.05.2018 3/2018 Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko członkom organów Spółki 16.05.2018 2/2018 Aktualizacja informacji w sprawie z powództwa H. Jammersa przeciwko Spółce 19.04.2018 1/2018 Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ) Ustawy o ofercie 30.03.2018 5/2017 Aktualizacja informacji w sprawie powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom 26.10.2017 4/2017 Aktualizacja informacji o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia 21.07.2017 4/2017 Lista akcjonariuszy na ZWZA FORBUILD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 30.06.2017 2/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r. 02.06.2017 1/2017 Prawomocne postanowienie Sądu w sprawie odmowy wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych na wniosek akcjonariusza -Betomax systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss 23.01.2017 16/2016 Informacja o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej 18.10.2016 15/2016 Aktualizacja informacji o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia 26.09.2016 14/2016 Odmowa Sądu dotycząca wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych z wniosku akcjonariusza – Betomax systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss 20.09.2016 13/2016 Oddalenie przez Sąd wniosku akcjonariusza – Betomax systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss o udzielenie zabezpieczenia 17.08.2016 12/2016 Lista akcjonariuszy na ZWZA FORBUILD S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 04.07.2016 11/2016 Korekta oczywistej omyłki w treści raportu bieżącego nr 4/2016 opublikowanego w dniu 16 marca 2016 roku 08.04.2016 10/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 06.04.2016 9/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 06.04.2016 8/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 05.04.2016 7/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 05.04.2016 6/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 23.03.2016 5/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 23.03.2016 4/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 16.03.2016 3/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 16.03.2016 2/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 04.03.2016 1/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 04.03.2016 3/2015 Lista akcjonariuszy na ZWZA Betomax Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku obradującego po przerwie w dniu 17 lipca 2015 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 29.07.2015 2/2015 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku 28.05.2015 1/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2015 roku 05.05.2015 25/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 19.12.2014 24/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 18.12.2014 23/2014 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 18.12.2014 22/2014 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 18.12.2014 21/2014 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 18.12.2014 20/2014 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 18.12.2014 19/2014 Lista akcjonariuszy na NWZA Betomax Polska S.A. w dniu 3.11.2014r. posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 07.11.2014 18/2014 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 03 listopada 2014 r. 04.11.2014 17/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 listopada 2014 roku 08.10.2014 16/2014 Lista akcjonariuszy na NWZA Betomax Polska S.A. w dniu 29.09.2014r. posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 02.10.2014 15/2014 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 września 2014 r. 30.09.2014 14/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 września 2014 roku 01.09.2014 12/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Jammers 27.08.2014 13/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 27.08.2014 11/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 30.07.2014 10/2014 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA 03.07.2014 9/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 02.07.2014 8/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 01.07.2014 7/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 01.07.2014 6/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 01.07.2014 5/2014 Treści uchwał podjętych przez ZWZA Betomax Polska S.A. 27.06.2014 4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014 roku 31.05.2014 3/2014 Lista akcjonariuszy na NWZA Betomax Polska S.A. w dniu 28.04.2014 r. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 28.04.2014 2/2014 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r. 28.04.2014 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2014 roku 01.04.2014 16/2013 Informacja o transakcjach osób majacych dostęp do informacji poufnych 20.11.2013 15/2013 Informacja o transakcjach osób majacych dostęp do informacji poufnych 20.11.2013 14/2013 Informacja o transakcjach osób majacych dostęp do informacji poufnych 20.11.2013 13/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 20.11.2013 12/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 04.11.2013 11/2013 Informacja o transakcjach osób majacych dostęp do informacji poufnych 17.10.2013 10/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 16.10.2013 9/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 16.10.2013 8/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 16.10.2013 7/2013 Lista uczestników powyżej 5% głosów na ZWZA 26.06.2013 6/2013 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 20.06.2013 5/2013 Informacja dla akcjonariuszy posiadających Prawa do Akcji serii C 03.06.2013 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 25.05.2013 3/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 25.04.2013 2/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 12.04.2013 1/2013 Przystąpienie do systemu ESPI 28.03.2013