Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 13/2014

27.08.2014

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progów udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Betomax Polska S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Betomax GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Betomax Polska S.A. (zbycia wszystkich akcji) oraz od spółki Betomax systems GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Betomax Polska S.A. (nabycie znaczacego pakietu akcji). Zbycie akcji przez Betomax GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) oraz nabycie akcji przez Betomax systems GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) to zdarzenia powiazane i nastapiły w wyniku umowy o przekształceniu spółki Betomax GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) przez podział, zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 04 czerwca 2014 r. przed notariuszem Dr Stefanem Galla, z siedziba w Essen (Rep. Nr 273/2014). Na mocy powyzszej umowy z majatku spółki Betomax GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) wydzielono czesc majatku i przeniesiono do spółki Betomax systems GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss(Niemcy). Stosownie do umowy o wydzielenie majatku i utworzeniu nowej spółki, skutki rzeczowe tj. przejscie własnosci akcji nastapiło w dniu 28 lipca 2014 r. (tj. z data wpisu podziału Betomax GmbH & Co. KG z siedziba Neuss do niemieckiego rejestru handlowego). Przed wyzej powyzszym przeniesieniem własnosci akcji spółki Betomax Polska S.A., spółka Betomax GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) posiadała 3.600.000 akcji spółki Betomax Polska S.A. (stanowiacych 30% w kapitale zakładowym oraz 32,92% w głosach na Walnym Zgromadzeniu). Po dokonaniu przeniesienia własnosci akcji Betomax Polska S.A. spółka Betomax GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) nie posiada zadnych akcji spółki Betomax Polska S.A. Przed wyzej powyzszym przeniesieniem własnosci akcji spółki Betomax Polska S.A., spółka Betomax systems GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) nie posiadała zadnych akcji spółki Betomax Polska S.A. Po dokonaniu przeniesienia własnosci akcji Betomax Polska S.A. spółka Betomax systems GmbH & Co. KG z siedziba w Neuss (Niemcy) posiada 3.600.000 akcji spółki Betomax Polska S.A. (stanowiacych 30% w kapitale zakładowym oraz 32,92% w głosach na Walnym Zgromadzeniu).

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu