Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 8/2019

30.05.2019

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 24 maja 2019 roku

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 r. [ZWZ].

Emitent wyjaśnia przy tym, iż od momentu rozpoczęcia obrad ZWZ do zakończenia głosowania nad Uchwałą nr 11 ZWZ, w obradach ZWZ uczestniczyli akcjonariusze dysponujący 4.462.916 akcjami uprawniającymi do 6.862.916 głosów. Po głosowaniu nad powyższą uchwałą do obrad ZWZ dołączyli pełnomocnicy kolejnego akcjonariusza Spółki (Pełnomocnicy). Mając powyższe na uwadze począwszy od tego momentu akcjonariusze biorący udział w ZWZ dysponowali 8 062 916 akcjami, z prawem do 12 162 916 głosów.

1. Katarzyna Łuczyńska – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

– 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

– 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

2. Maciej Pasturczak – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

– 16,03% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

– 9,04% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

3. Alicja Nitek – przysługiwało w trakcie ZWZ 2 200 000 głosów, co stanowi 12,57% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

– 32,06% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

– 18,09% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

4. Filip Pargieła – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 200 000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

– 17,49% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

– 9,87% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

5. Mateusz Mączyński – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

– 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

– poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

6. Wiktoria Laskowska – przysługiwało w trakcie ZWZ 600 000 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów oraz stanowiło:

– 8,74% głosów na ZWZ od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników;

– poniżej 5% głosów na ZWZ od momentu dołączenia Pełnomocników do zakończenia obrad;

7. Betomax systems GmbH & CO.KG:

– od rozpoczęcia obrad do momentu dołączenia Pełnomocników akcjonariusz ten nie było obecny na ZWZ;

– od momentu dołączenia do obrad Pełnomocników do zakończenia obrad akcjonariuszowi przysługiwało 5 300 000 głosów, które stanowią 30,29% ogólnej liczby głosów oraz 43,58% głosów w trakcie tej części ZWZ. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu