Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 13/2016

17.08.2016

Oddalenie przez Sąd wniosku akcjonariusza – Betomax systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss o udzielenie zabezpieczenia

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (dalej jako „Spółka”) informuje o doręczeniu Postanowienia z dnia 5 sierpnia 2016 roku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss przeciwko FORBUILD S.A., w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss o stwierdzenie nieważności uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku,

uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Tomaszowi Gierczynskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, poprzez nakazanie pozwanemu (FORBUILD S.A.) złożenia w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu do depozytu sądowego kwoty w wysokości 1.080.956,69 zł stanowiącej równowartość zysku netto spółki pozwanej wypracowanego w 2015 roku, która zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku, została przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego spółki, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia roszczeń powoda w niniejszym postępowaniu.

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacja poufna

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu