Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 16/2022

12.08.2022

Wstępne wyniki finansowe za II kwartały 2022 roku.

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu12 sierpnia 2022 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportu okresowego za II kwartały 2022 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za ww. okres sprawozdawczy.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD za okres II kwartałów 2022 r. [tj. dane narastające za okres 01.01 – 30.06.2022 r.]:

– skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: ok. 65,3 mln zł,

– skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: ok. 9,7 mln zł,

– skonsolidowany zysk netto: ok. 7,9 mln zł.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za okres II kwartałów 2022 r. [tj. dane narastające za okres 01.01 – 30.06.2022 r.]:

– jednostkowe przychody netto ze sprzedaży: ok. 51,8 mln zł,

– jednostkowe zysk z działalności operacyjnej: ok. 8,1 mln zł,

– jednostkowe zysk netto: ok. 8,0 mln zł.

Na wskazane powyżej wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały między innymi takie czynniki jak zwiększenie ilości zamówień oraz zwiększenie rentowności.

Powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym. Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane raportem okresowym w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu