Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

28.03.2024

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zarząd Forbuild S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 28.03.2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki: Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły, Artura Mączyńskiego, Macieja Pasturczaka („Akcjonariusze”) oraz Piotra Pięty dotyczące łącznego przekroczenia progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce na skutek dołączenia przez Macieja Pasturczaka i Piotra Pięty do zawartego przez Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę i Artura Mączyńskiego w dniu 28.10.2022 r. porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie („Porozumienie”), o którego zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 19/2022 z dnia 28.10.2022 r.

Wspomniane Porozumienie, do którego przystąpili w charakterze stron Maciej Pasturczak oraz Piotra Pięta, dotyczy wspólnego nabywania przez jego strony akcji Spółki od BETOMAX Systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, Niemcy („BETOMAX”) na jednolitych warunkach ustalonych z BETOMAX.

Pełna treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu