Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI 3/2021

29.04.2021

Informacja nt. wyroku w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D

W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych oraz raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019 dotyczącym nieprawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach [Sąd Okręgowy]  w sprawie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss [BETOMAX] przeciwko FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] oraz akcjonariuszom Spółki w osobach Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły i Lecha Pasturczaka [ Akcjonariusze] o ustalenie nieważności umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D [Akcje] i nieistnienia stosunku prawnego łączącego Akcjonariuszy ze Spółką w zakresie Akcji serii D [sygn. akt: VII GC 106/15], Spółka informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie w ustnym rozstrzygnięciu oddalił apelację Spółki od ww. wyroku. Wobec powyższego wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny.

Potencjalne skutki negatywnego rozstrzygnięcia dla Spółki w ww. sprawie zostały opisane w nocie nr 43 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz nocie nr 43 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, które opublikowane zostały raportem EBI 10/2020 w dniu 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu