Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 8/2016

05.04.2016

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała od Pani Alicji Nitek zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa”), o nabyciu w dniu 20 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, od ojca – Stanisława Pargieły, akcji imiennych serii A w ilości 600.000 (sześćset tysięcy), w związku z czym wraz z osobą, o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 (dalej zwani łącznie jako: Akcjonariusz), posiada 1.662.916 akcji, stanowiących 12,41% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.262.916 głosów, które stanowią 12,93% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 1.062.916 akcji spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna.
Po transakcji Akcjonariusz posiada łącznie 1.662.916 akcji spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna, w tym:
1) 600.000 akcji imiennych serii A,
2) 1.000.000 akcji serii B (ISIN: PLBETMX00013),
3) 62.916 akcji serii C,
które stanowią 12,41% w kapitale zakładowym Spółki, dają prawo do 2.262.916 głosów, które stanowią 12,93% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie z ostrożności Pani Alicja Nitek poinformowała, iż w oparciu o artykuł 87 ust. 4 Ustawy możliwe jest domniemanie istnienia porozumienia pomiędzy nią a jej ojcem – Stanisławem Pargiełą, jednakże pomimo pokrewieństwa stanowczo zaprzecza, aby takie porozumienie istniało.
Pani Alicja Nitek poinformowała również, iż nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki, oraz że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie 

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu