Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 3/2023

31.05.2023

Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A.

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent]) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wniosków Zarządu sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego za rok 2022, 2021 oraz 2014.

Zgodnie z wnioskami, Zarząd Spółki proponuje:

[1] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2022 roku w wysokości 10.777.761,00 zł [słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł] w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 5.149.761,00 zł [słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł.] oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 5.628.000,00 zł. (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy zł.) tj. po 0,42 zł. [słownie: czterdzieści dwa grosze] na 1 akcję;

[2] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2021 roku w wysokości 8.605.169,12 zł [słownie: osiem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł] w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki;

[3] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2014 roku w wysokości 5.001.042,77 zł [słownie: pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa i 77/100 zł] w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego, który unieważnił uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku. W ocenie Spółki zachodzi zatem konieczność ponownego podziału zysku za 2014 rok i kierując się dobrem Spółki oraz dbając o jej stabilną sytuację finansową Zarząd rekomenduje przeznaczenie niepodzielonego zysku za 2014 rok na podwyższenie kapitału zapasowego.

Odnośnie podziału zysku wypracowanego w roku 2021 Emitent wskazuje, że zysk wypracowany w roku 2021, przeznaczony na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na poczynione inwestycje [zakup hali magazynowo-produkcyjnej] ze środków własnych z powodu braku możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania inwestycyjnego ze względu na toczące się spory sądowe, niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki jak również z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, trwającą wojną na Ukrainie, inflacją, znacznym wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem wymagań płacowych.

Podobnie zysk wypracowany w roku 2022, w części przeznaczonej na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki jak również z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, trwającą wojną na Ukrainie, inflacją, znacznym wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem wymagań płacowych.

Wnioski Zarządu, o którym mowa powyżej zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a o wyniku tej oceny Spółka poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu