Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 19/2024

29.04.2024

Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich niniejszym informuje, że w wykonaniu ugody kończącej spory z Betomax systems GmbH & CO KG („Betomax”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z 26.04.2024 r., ESPI nr 4/2024, Spółka, Betomax oraz pozostałe strony Ugody w dniu 29.04.2024 r. złożyły do właściwych sądów pisma zmierzające do zakończenia wszystkich postępowań sądowych toczących się (niezakończonych) z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej Akcjonariuszom:

 1. pismo cofające w całości skargę kasacyjną Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego z 29.04.2021 r. ws. I AGa 292/19 ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D. O wniesieniu tej skargi Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2021 z 09.08.2021 r.;
 2. pismo cofające w całości skargę kasacyjną Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego z 11.01.2022 r. ws. I AGa 358/20 ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o ustalenie nieistnienia niektórych uchwał walnych zgromadzeń Spółki z 28.04.2014 r., 29.09.2014 r. oraz 03.11.2014 r. O wniesieniu tej skargi Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2022 z 22.04.2022 r.;
 3. pismo cofające w całości skargę kasacyjną Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego z 24.02.2019 r. ws. I AGa 372/18 ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie z powództwa H. Jammersa o nakazanie określonych zachowań, której dotyczy raport bieżący ESPI nr 4/2019 z 24.04.2019 r.;
 4. pisma cofające w całości powództwa Betomax ze zrzeczeniem się roszczeń we wszystkich sprawach, w których Betomax kwestionował uchwały walnych zgromadzeń Spółki:
  1. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w Kielcach VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 152/16, o którym Spółka informowała w raporcie bieżący EBI nr 21/2016 z 19.08.2016 r.;
  2. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w Kielcach VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 161/16, o którym Spółka informowała w raportach okresowych;
  3. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w Kielcach VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 165/17, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 8/2017 z 05.09.2017 r.;
  4. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w Kielcach VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 170/18, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 10/2018 z 13.08.2018 r.;
  5. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w Kielcach VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 165/19, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 11/2019 z 06.08.2019 r.;
  6. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w Kielcach, VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 143/20, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 2/2021 z 02.02.2021 r.;
  7. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w Kielcach, VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 151/21, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 13/2021 z 12.08.2021 r.;
 5. pismo cofające w całości powództwo Betomax ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie toczącej się przez Sądem Okręgowym w Kielcach, VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. VII GC 54/18 o zapłatę przeciwko członkom organów Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2018 z 18.05.2018 r.;
 6. pismo cofające w całości powództwo Betomax ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kielcach, VII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VII GC 113/22 o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki, w przedmiocie którego Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 4/2022 z 11.02.2022 r.;
 7. pismo cofające w całości apelację Betomax od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, VII Wydziału Gospodarczego z 14.11.2022 r. w sprawie o sygn. akt: VII GC 59/20 o ustalenie nieważności umów darowizn akcji Spółki, o którym to wyroku Spółka informowała w raporcie ESPI nr 21/2022 z 14.11.2022 r.;
 8. pismo cofające w całości zażalenie Betomax od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydziału Gospodarczego z 07.12.2023 r. w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 6653/23/851 oddalającego wniosek Betomax o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych, którego dotyczył raport bieżący ESPI nr 10/2023 z 07.12.2023 r.

O kolejnych istotnych zdarzeniach (w szczególności wydaniu przez właściwe sądy stosownych postanowień o umorzeniu postepowań), Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu