Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 24/2014

18.12.2014

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Betomax Polska S.A. informuje, że w dniu 18.12.2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od 4 Członków Rady Nadzorczej spółki Betomax Polska S.A.

Zawiadomienie dotyczy objęcia akcji Spółki przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta dokonanych w wyniku przeprowadzenia oferty niepublicznej akcji serii D Spółki z dnia 10 września 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Spółka poinformowała o otrzymaniu postanowienia z Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie struktury kapitału zakładowego Emitenta w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału o emisję akcji serii D. Łącznie każda z osób zawiadamiających nabyła po 350.000 akcji Spółki po cenie 4,00 zł. Aktualnie 3 z 4 członków rady nadzorczej, którzy przekazali niniejsze zawiadomienie posiada po 2.085.250 sztuk akcji Betomax Polska S.A. każdy, co w każdym przypadku stanowi po 15,56% ogólnej liczby akcji, oraz po 2.685.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi po 15,34% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betomax Polska S.A. Natomiast pozostały czwarty członek rady nadzorczej, który przekazał zawiadomienie posiada 2.085.265 akcji Betomax Polska S.A. co stanowi 15,56% ogólnej liczby akcji, oraz 2.685.265 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 15,34% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betomax Polska S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu