Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 14/2020 K

15.07.2020

Korekta informacji nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy raportu ESPI 14/2020

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, iż w dniu 15 lipca 2020 roku opublikował raport bieżący ESPI 14/2020 gdzie przez omyłkę nie została ujęta informacja o dniu dywidendy oraz o dniu wypłaty dywidendy jak również o ilości akcji objętych dywidendą. Korygując zaistniałą pomyłkę Zarząd FORBUILD przekazuje pełną treść raportu.

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, iż w dniu 15 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku zgodnie z którą zysk netto w wysokości 7.173.284,39 zł postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 607.284,39 zł  oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 6.566.000,00 zł tj. po 0,49 gr na jedną akcję.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło datę 22 lipca 2020 roku jako dzień dywidendy oraz datę 29 lipca 2020 roku jako termin jej wypłaty.

Dywidendą zostanie objętych 13 400 000 akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu