Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 9/2016

06.04.2016

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza i członka Rady Nadzorczej – Artura Mączyńskiego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2014 r., poz. 94) (dalej „Ustawa o obrocie”), o zbyciu w dniu 30 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, akcji imiennych serii A  spółki FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich, w ilości 600.000 (sześćset tysięcy), które stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału Pan Artur Mączyński posiadał 2.085.250 akcji, stanowiących 15,56% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.685.250 głosów, co stanowiło 15,34% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:
1) 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uprawniających do 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B uprawniających do 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
3) 135.250 akcji zwykłych  na okaziciela serii C uprawniających do 135.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje imienne stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje na okaziciela stanowiły 11,08% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.485.250 głosów, co stanowiło 8,49% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału Pan Artur Mączyński posiada 1.485.250 akcji, stanowiących 11,08% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.485.250 głosów, co stanowi 8,49% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:
1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B uprawniających do 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 135.250 akcji zwykłych  na okaziciela serii C uprawniających do 135.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
3) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Artur Mączyński poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie 

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu