Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 11/2016

08.04.2016

Korekta oczywistej omyłki w treści raportu bieżącego nr 4/2016 opublikowanego w dniu 16 marca 2016 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki w raporcie bieżącym numer 4/2016 opublikowanym w dniu 16 marca 2016 roku, dotyczącej podania w treści raportu informacji o nabyciu akcji serii B Spółki (ISIN: PLBETMX00013) w łącznej ilości 600.000 zamiast o nabyciu akcji imiennych serii A Spółki.

Było:
„Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Pani Katarzyny Łuczyńskiej oraz od Pana Macieja Pasturczaka zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa”), o nabyciu w dniu 1 marca 2016 roku, na podstawie umów darowizn, od ich ojca – Lecha Pasturczaka, akcji serii B Spółki (ISIN: PLBETMX00013) w łącznej ilości 600.000, w tym:
1)    300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Panią Katarzynę Łuczyńską,
2)    300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Pana Macieja Pasturczaka,
które stanowią 4,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

Powinno być:
„Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Pani Katarzyny Łuczyńskiej oraz od Pana Macieja Pasturczaka zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa”), o nabyciu w dniu 1 marca 2016 roku, na podstawie umów darowizn, od ich ojca – Lecha Pasturczaka, akcji imiennych serii A Spółki w łącznej ilości 600.000, w tym:
1)    300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Panią Katarzynę Łuczyńską,
2)    300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Pana Macieja Pasturczaka,
które stanowią 4,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego nie ulega zmianie.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu