Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 20/2024

06.05.2024

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zarząd Forbuild S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 06.05.2024 r. do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia („Zawiadomienie”) akcjonariuszy Spółki: Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły, Filipa Pargieły i Alicji Nitek (łącznie „Akcjonariusze”) dotyczącego łącznego przekroczenia progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce w skutek zawarcia przez Akcjonariuszy porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie („Porozumienie”), o którym to Zawiadomieniu spółka informowała w dniu 29.04.2024 r. raportem bieżącym nr 16/2024.

Pełna treść pisma otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu