Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 6/2016

23.03.2016

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Pani Alicji Nitek zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa”), o nabyciu w dniu 20 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, od ojca – Stanisława Pargieły, akcji serii B Spółki (ISIN: PLBETMX00013) w łącznej ilości 1.000.000, w związku z czym wraz z osobą, o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 (dalej zwani łącznie jako: Akcjonariusz), posiada 1.062.916 akcji, co stanowi 6,07% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (KRS 0000342237).

Przed transakcją Akcjonariusz posiadał 62.916 akcji spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna.

Po transakcji Akcjonariusz posiada 1.062.916 akcji spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna, w tym:

1) 1.000.000 akcji serii B (ISIN: PLBETMX00013),
2) 62.916 akcji serii C,
które stanowią 7,93% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.062.916 głosów, które stanowią 6,07% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie z ostrożności Pani Alicja Nitek poinformowała, iż w oparciu o artykuł 87 ust. 4 Ustawy możliwe jest domniemanie istnienia porozumienia pomiędzy nią a jej ojcem – Stanisławem Pargiełą, jednakże pomimo pokrewieństwa stanowczo zaprzecza, aby takie porozumienie istniało.

Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu