Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 5/2016

23.03.2016

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza i członka Rady Nadzorczej – Stanisława Pargieły zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2014 r., poz. 94) (dalej „Ustawa o obrocie”) , o zbyciu w dniu 20 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, 1.000.000 akcji serii B Spółki (ISIN: PLBETMX00013), które stanowiły 7,46% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do oddania 1.000.000 głosów, co stanowiło 5,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zbyciem akcji Pan Stanisław Pargieła posiadał 2.087.265 akcji, w tym:

1) 600.000 akcji imiennych serii A,
2) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 137.265 akcji zwykłych  na okaziciela serii C,
4) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna, stanowiących 15,58% w kapitale zakładowym, dających prawo do 2.687.265 głosów, co stanowi 15,35% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje imienne stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela stanowiły 11,10% w kapitale zakładowym, dawały prawo do 1.487.265 głosów, co stanowiło 8,50% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonanej transakcji Pan Stanisław Pargieła posiada 1.087.265 akcji, w tym:

1) 600.000 akcji imiennych serii A,
2) 137.265 akcji zwykłych  na okaziciela serii C,
3) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
które stanowią 8,11% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.687.265 głosów co stanowi 9,64% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

Akcje imienne stanowią 4,48% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela stanowią 3,64% w kapitale zakładowym, dają prawo do 487.265 głosów, co stanowi 2,78% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie 

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu