Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 2/2024

19.04.2024

Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Forbuild S.A. [Spółka, Emitent] niniejszym informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki odpowiednio od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty [FRAM FIZ] oraz FRAM Fundacja Rodzinna.

Z treści zawiadomienia otrzymanego od FRAM FIZ wynika, że przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki ww. akcjonariusz posiadał 1 070 849 akcji Emitenta stanowiących 7,99% w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1 070 849 głosów, co stanowi 6,12% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, natomiast po zmianie ww. akcjonariusz nie posiada żadnych akcji Spółki.

Natomiast z treści zawiadomienia otrzymanego od FRAM Fundacja Rodzinna wynika, że przed zmianą udziału FRAM Fundacja Rodzinna nie posiadała akcji w Spółce ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni, natomiast po zmianie posiada 1 070 849 akcji Emitenta stanowiących 7,99% w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1 070 849 głosów, co stanowi 6,12% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Pełna treść obu otrzymanych zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu