Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI 2/2022

20.01.2022

Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 dotyczącego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku [sygn. akt: VII GC 183/15] oraz informacji przekazanych w zakresie ww. postępowania w raportach okresowych, Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w przedmiocie pytania Sądu Apelacyjnego skierowanego do Sądu Najwyższego w powyższej sprawie.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Emitenta w raportach okresowych, Sąd Apelacyjny skierował do Sądu Najwyższego pytanie w brzmieniu: „Czy dopuszczalne jest ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. wyrokiem sądowym, że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchwała, w sytuacji, gdy w protokole walnego zgromadzenia stwierdzono, że uchwała nie została podjęta”. Zgodnie z dzisiejszą uchwałą Sąd Najwyższy stwierdził, że „Nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchwała, jeżeli w protokole walnego zgromadzenia stwierdzono, że uchwała nie została podjęta.”

Uchwała Sądu Najwyższego może mieć istotne znaczenie dla ww. postępowania z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG i z punktu widzenia Spółki jest korzystnym rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie.  

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu