Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI 1/2022

11.01.2022

Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 dotyczącego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o sygn. akt: VII GC 234/15, w którym Sąd Okręgowy stwierdził nieistnienie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 r., 29 września 2014 r. oraz 3 listopada 2014 r., Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Spółki od ww. wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Wyrok Sądu Okręgowego jest zatem prawomocny.

Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka złożyła w dniu dzisiejszym wniosek o wstrzymanie skuteczności ww. wyroków sądów I i II instancji do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej, którą Spółka planuje złożyć w przewidzianym prawem terminie.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Możliwe skutki negatywnego rozstrzygnięcia dla Spółki ww. postępowania zostały opisane w nocie nr 43 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz nocie nr 43 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020, które zostały opublikowane raportem EBI 7/2021.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu