Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 17/2022

17.08.2022

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zarząd Forbuild S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki: Lecha Pasturczaka, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły, Artura Mączyńskiego, Katarzyny Łuczyńskiej, Macieja Pasturczaka, Alicji Nitek, Mateusza Mączyńskiego, Wiktorii Mączyńskiej i Filipa Pargieły (razem „Akcjonariusze”), dotyczące łącznego przekroczenia progu ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce na skutek zawarcia przez Akcjonariuszy porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie („Porozumienie”).

Wspomniane Porozumienie dotyczy prowadzenia przez Akcjonariuszy trwałej polityki wobec Spółki oraz uzgodnionego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia podstawowym celem Porozumienia jest doprowadzenie, wszelkimi dopuszczalnymi prawem działaniami, do zakończenia sporów korporacyjnych inicjowanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę Betomax Systems GmbH & Co KG, w które zaangażowani są Akcjonariusze lub Spółka, a także ograniczenia ryzyka pojawienia się ich w przyszłości.

Pełna treść pisma otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy Ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu