Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 7/2016

05.04.2016

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza i członka Rady Nadzorczej – Stanisława Pargieły zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2014 r., poz. 94) (dalej „Ustawa o obrocie”), o zbyciu w dniu 20 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, akcji imiennych serii A  spółki FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich, w ilości 600.000 (sześćset tysięcy), które stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału, Pan Stanisław Pargieła posiadał 1.087.265 akcji, w tym:
1) 600.000 akcji imiennych serii A,
2) 137.265 akcji zwykłych  na okaziciela serii C,
3) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna, stanowiących 8,11% w kapitale zakładowym, dających prawo do 1.687.265 głosów, co stanowiło 9,64% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje imienne stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela stanowiły 3,64% w kapitale zakładowym, dawały prawo do 487.265 głosów, co stanowiło 2,78% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonanej transakcji Pan Stanisław Pargieła posiada 487.265 akcji, w tym:
1) 137.265 akcji zwykłych  na okaziciela serii C,
2) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
które stanowią 3,64% w kapitale zakładowym, dają prawo do 487.265 głosów, co stanowi 2,78% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Stanisław Pargieła poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki, oraz że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu