Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 9/2018

26.11.2018

Informacja nt. współpracy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 26  listopada 2018 roku Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady współpracy w zakresie umowy kredytowej w wysokości 3 mln zł na finansowanie majątku obrotowego (Umowa kredytowa) oraz w zakresie umów faktoringu odwrotnego.

Okres kredytowania w ramach Umowy kredytowej został określony do listopada 2020 r. Zabezpieczenia Umowy kredytowej obejmują przede wszystkim weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, hipotekę łączną na rzecz Banku do kwoty 4,5 mln zł ustanowioną na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Końskich oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości na kwotę 5 mln zł. 

Z kolei na podstawie umów faktoringu odwrotnego, Bank udzielił Spółce odnawialnych limitów faktoringu w walucie euro do kwoty 0,5 mln euro oraz w walucie polskiej do 0,5 mln zł z terminem wykorzystania obu faktoringów do stycznia 2020 roku oraz datą spłaty zobowiązań z obu faktoringów ustaloną na kwiecień 2020 roku. Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu ww. faktoringów obejmują przede wszystkim dwa weksle własne in blanco na zabezpieczenie zobowiązań faktoringowych wystawione przez Spółką wraz z deklaracją wekslową, hipoteki łączne na rzecz Banku ustanowione na nieruchomości, o której mowa powyżej do 150% udzielonego limitu faktoringu w zależności od waluty faktoringu oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości na kwotę 3,2 mln zł. 

Pozostałe warunki Umowy kredytowej oraz ww. faktoringów, w tym w zakresie możliwości ich wypowiedzenia lub rozwiązania,  nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu