Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI 23/2022

21.12.2022

Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości.

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Emitent, Spółka, Kupujący] informuje, iż w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a firmą Ceramika Nowa Gala S.A. [Sprzedający] zawarte zostały warunkowe umowy sprzedaży na rzecz Emitenta prawa użytkowania wieczystego [Warunkowe Umowy] działek o łącznej powierzchni ok. 1,14 ha położonych w Końskich w obszarze przemysłowym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” wraz ze znajdującymi się na tych działkach budynkami [Nieruchomości]. Nieruchomości zostaną przez Emitenta wykorzystane do zwiększenia obszaru magazynowania oraz produkcyjnego.

Strony zobowiązały się do zawarcia umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości pod warunkiem niewykonania przez Gminę Końskie oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną  „Starachowice” S.A. przysługującego im prawa pierwokupu do wszystkich działek składających się na Nieruchomości. Zawarcie umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nastąpi w ciągu 14 dni od spełnienia się powyższych warunków.

Łączna cena nabycia przez Emitenta Nieruchomości została ustalona na kwotę ok. 7,8 mln zł netto i będzie płatna przez Spółkę w dwóch równych ratach po spełnieniu się ww. warunków, przy czym  pierwsza rata będzie płatna w dniu, w którym zostaną zawarte umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i własności znajdujących się tam budynków, a druga w terminie nie później niż do dnia 28 lutego 2023 r.

W przypadku nie zawarcia w terminie umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego którejkolwiek z działek składających się na Nieruchomości, Spółce w terminie 30 dni od takiego zdarzenia, przysługuje prawo odstąpienia od Umów Warunkowych.

W pozostałym zakresie Warunkowe Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu