Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 7/2024

29.04.2024

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zarząd Forbuild S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.04.2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki: Lecha Pasturczaka, Macieja Pasturczaka i Katarzyny Łuczyńskiej (łącznie „Akcjonariusze”) dotyczące łącznego przekroczenia progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce wskutek zawarcia przez Akcjonariuszy porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie („Porozumienie”).

Wspomniane Porozumienie dotyczy prowadzenia przez Akcjonariuszy trwałej polityki wobec Spółki oraz uzgodnionego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

Pełna treść pisma otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu