Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 15/2024

29.04.2024

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zarząd Forbuild S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.04.2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki Stanisława Pargieła dotyczące łącznego przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na skutek zawarcia w dniu 26.04.2024 r. umowy cywilnoprawnej z akcjonariuszem Spółki BETOMAX systems GmbH & Co KG z siedzibą w Neuss.

Pełna treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu