Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 20/2014

18.12.2014

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu

Zarząd Betomax Polska S.A. informuje, że w dniu 18.12.2014 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku objęcia akcji serii D w ramach oferty niepublicznej z dnia 10.09.2014 oraz w następstwie opublikowania przez Spółkę w dniu 12 grudnia 2014 r. informacji o otrzymaniu postanowienia z Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie struktury kapitału zakładowego Emitenta (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego) posiadam 2.085.250 akcji spółki Betomax Polska S.A., co stanowi 15,56% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 2.685.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,34% ogólnej liczby głosów. Nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych.”

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu