Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

{pageNumber}
Brak wyników wyszukiwania
1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023 18.01.2023 1/2023 Zawarcie przyrzeczonych umów nabycia nieruchomości 11.01.2023 23/2022 Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości. 21.12.2022 22/2022 Aktualizacja informacji w sprawie nabywania przez Akcjonariuszy akcji Spółki. 15.11.2022 21/2022 Aktualizacja informacji nt. wytoczonego powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom o ustalenie nieważności umów darowizn akcji – wyrok oddalający powództwo. 14.11.2022 11/2022 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku 14.11.2022 20/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki – oddalenie wniosku o zabezpieczenie. 03.11.2022 19/2022 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 28.10.2022 18/2022 Informacja akcjonariuszy dotycząca stanu posiadania akcji Forbuild S.A. 17.08.2022 17/2022 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 17.08.2022 10/2022 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku 16.08.2022 16/2022 Wstępne wyniki finansowe za II kwartały 2022 roku. 12.08.2022 15/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku 17.06.2022 14/2022 Otwarcie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku bez dalszych czynności 17.06.2022 9/2022 Rezygnacja osoby zarządzającej 17.06.2022 13/2022 Aktualizacja informacji nt. śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – postanowienie o rozpoznaniu zażalenia na czynności prokuratora. 15.06.2022 8/2022 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. 13.06.2022 12/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki – postanowienie o zabezpieczenie roszczenia. 09.06.2022 11/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. 27.05.2022 7/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. 27.05.2022 10/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2022 r. 20.05.2022 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2022 r. 20.05.2022 9/2022 Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021 r. 20.05.2022 5/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok 20.05.2022 4/2022 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku 16.05.2022 3/2022 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok 13.05.2022 8/2022 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu śledztwa. 11.05.2022 7/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku – wyrok Sądu Apelacyjnego 09.05.2022 6/2022 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – postanowienie o umorzeniu śledztwa. 04.05.2022 5/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia – złożenie skargi kasacyjnej. 22.04.2022