Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

{pageNumber}
Brak wyników wyszukiwania
15/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku 17.06.2022 14/2022 Otwarcie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku bez dalszych czynności 17.06.2022 9/2022 Rezygnacja osoby zarządzającej 17.06.2022 13/2022 Aktualizacja informacji nt. śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – postanowienie o rozpoznaniu zażalenia na czynności prokuratora. 15.06.2022 8/2022 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. 13.06.2022 12/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki – postanowienie o zabezpieczenie roszczenia. 09.06.2022 11/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. 27.05.2022 7/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. 27.05.2022 10/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2022 r. 20.05.2022 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2022 r. 20.05.2022 9/2022 Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021 r. 20.05.2022 5/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok 20.05.2022 4/2022 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku 16.05.2022 3/2022 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok 13.05.2022 8/2022 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu śledztwa. 11.05.2022 7/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku – wyrok Sądu Apelacyjnego 09.05.2022 6/2022 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – postanowienie o umorzeniu śledztwa. 04.05.2022 5/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia – złożenie skargi kasacyjnej. 22.04.2022 2/2022 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 roku 14.02.2022 4/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki 11.02.2022 3/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia – wstrzymanie skuteczności wyroków. 28.01.2022 2/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku 20.01.2022 1/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022 18.01.2022 1/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia 11.01.2022 16/2021 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku 15.11.2021 15/2021 Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych 29.10.2021 10/2021 Wstrzymanie skuteczności wyroków sądowych w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D 16.09.2021 14/2021 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku 16.08.2021 13/2021 Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ z dnia 18 czerwca 2021 r. 12.08.2021 9/2021 Aktualizacja informacji w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D 09.08.2021