Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

{pageNumber}
Brak wyników wyszukiwania
10/2023 Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych 07.12.2023 14/2023 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku 14.11.2023 13/2023 Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych 16.10.2023 9/2023 Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych 07.09.2023 12/2023 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku 14.08.2023 8/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku 03.07.2023 11/2023 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku. 30.06.2023 7/2023 Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2022. 30.06.2023 10/2023 Nałożenie kary pieniężnej przez GPW 27.06.2023 9/2023 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku. 27.06.2023 6/2023 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. 12.06.2023 8/2023 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. 12.06.2023 7/2023 Zgłoszenie przez Akcjonariuszy wniosków o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku. 09.06.2023 5/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r. 03.06.2023 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r. 03.06.2023 4/2023 Aktualizacja raportu dot. propozycji podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A. 03.06.2023 5/2023 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok 02.06.2023 4/2023 Informacja nt. raportów rocznych za 2022 rok 31.05.2023 3/2023 Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A. 31.05.2023 3/2023 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku 15.05.2023 2/2023 Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości –  uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu śledztwa. 27.03.2023 2/2023 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku 14.02.2023 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023 18.01.2023 1/2023 Zawarcie przyrzeczonych umów nabycia nieruchomości 11.01.2023 23/2022 Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości. 21.12.2022 22/2022 Aktualizacja informacji w sprawie nabywania przez Akcjonariuszy akcji Spółki. 15.11.2022 21/2022 Aktualizacja informacji nt. wytoczonego powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom o ustalenie nieważności umów darowizn akcji – wyrok oddalający powództwo. 14.11.2022 11/2022 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku 14.11.2022 20/2022 Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki – oddalenie wniosku o zabezpieczenie. 03.11.2022 19/2022 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A. 28.10.2022