Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 1/2020

07.01.2020

Informacja o wyroku w sprawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku

W nawiązaniu do raportu EBI 19/2015 z 25 września 2015 roku w sprawie informacji o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwał od nr 3 do nr 13 oraz od nr 15 do nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku (ZWZ) Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 roku powziął informację o wydaniu w dniu 3 stycznia 2020 roku przez Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy [Sąd] wyroku zgodnie z którym Sąd:

– ustalił nieważność uchwał 3-13 oraz 15-20 ZWZ;
– ustalił istnienie uchwał ZWZ wskazanych w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Wyrok nie jest prawomocny. Intencją Spółki jest podjęcie przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa właściwych działań odwoławczych, o czym Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Niezależnie od powyższego wskazane powyżej zdarzenie stanowi okoliczność wskazaną w § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu