Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI nr 17/2024

29.04.2024

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zarząd Forbuild S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.04.2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły i Macieja Pasturczaka oraz Piotra Pięty (łącznie „Akcjonariusze”) r. dotyczące rozwiązania w dniu 26.04.2024 r. porozumienia z 28.10.2022 r. dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki od Betomax System GmbH & Co KG z siedzibą w Neuss, Niemcy („Betomax”) na jednolitych warunkach ustalonych z Betomax („Porozumienie”).

Wspomniane Porozumienie dotyczyło wspólnego nabywania akcji Spółki od Betomax.

Pełna treść pisma otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu