Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 3/2015

29.07.2015

Lista akcjonariuszy na ZWZA Betomax Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku obradującego po przerwie w dniu 17 lipca 2015 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) Zarząd Betomax Polska S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które było zwołane na dzień 17 czerwca 2015r. i obradowało po przerwie w dniu 17 lipca 2015 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 16 197 134 (90,277%) głosów z posiadanych akcji.

1. Lech Pasturczak – przysługiwało na WZA 2 685 250 głosów, co stanowiło 16,58% głosów na ZWZA oraz stanowi 15,34% ogólnej liczby głosów;
2. Stanisław Pargieła – przysługiwało na WZA 2 686 750 głosów, co stanowiło 16,59% głosów na ZWZA oraz stanowi 15,35% ogólnej liczby głosów;
3. Artur Maczynski – przysługiwało na WZA 2 685 250 głosów, co stanowiło 16,58% głosów na ZWZA oraz stanowi 15,34% ogólnej liczby głosów;
4. Andrzej Pargieła – przysługiwało na WZA 2 685 250 głosów, co stanowiło 16,58% głosów na ZWZA oraz stanowi 15,34% ogólnej liczby głosów
5. Betomax systems GmbH & CO.KG – przysługiwało na WZA 5 300 000 głosów, co stanowiło 32,72% głosów na ZWZA oraz stanowi 30,29% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu