Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 3/2014

28.04.2014

Lista akcjonariuszy na NWZA Betomax Polska S.A. w dniu 28.04.2014 r. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) Zarząd Betomax Polska S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2014 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 9 115 750 (56,62%) głosów z posiadanych akcji.

1. Lech Pasturczak – przysługiwało na WZA 2 305 250 głosów, co stanowiło 25,29 % głosów na NWZ oraz stanowi 14,32 % ogólnej liczby głosów;
2. Stanisław Pargieła – przysługiwało na WZA 2 200 000 głosów, co stanowiło 24,13 % głosów na NWZ oraz stanowi 13,66 % ogólnej liczby głosów;
3. Artur Mączyński – przysługiwało na WZA 2 305 250 głosów, co stanowiło 25,29 % głosów na NWZ oraz stanowi 14,32 % ogólnej liczby głosów;
4. Andrzej Pargieła – przysługiwało na WZA 2 305 250 głosów, co stanowiło 25,29 % głosów na NWZ oraz stanowi 14,32 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu