Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI 10/2021

16.09.2021

Wstrzymanie skuteczności wyroków sądowych w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 dotyczącego skargi kasacyjnej złożonej przez Spółkę w sprawie o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D, Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 16 września 2021 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wstrzymaniu skuteczności [i] wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach stwierdzającego nieważność umów objęcia przez akcjonariuszy Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii D [Spółka informowała o tym wyroku raportem bieżącym ESPI nr 9/2019] oraz [ii] wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie oddalającego apelację Spółki od ww. wyroku Sądu Okręgowego [Spółka informowała o tym wyroku raportem bieżącym ESPI nr 3/2021], do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego na podstawie art. 388 § 1 i 4 k.p.c.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu