Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 4/2017

21.07.2017

Aktualizacja informacji o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 21 lipca 2017 roku otrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2017 roku, zgodnie z którym Sąd rozszerzył zakres udzielonego postanowieniem z dnia 17 maja 2016 r. zabezpieczenia roszczenia Pana Heinz Jammersa – Członka Rady Nadzorczej, w związku z wytoczonym przez niego powództwem o nakazanie Spółce określonego działania, tj. opuszczenia do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością Spółki oraz wydania do wglądu dokumentów niezbędnych do realizacji stałego indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych nad działalnością Spółki.

Udzielenie zabezpieczenia polega na złożeniu przez Spółkę do depozytu sądowego dodatkowych dokumentów w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji cen transferowych Spółki, w rozumieniu art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2014 i 2015, oraz kserokopii lub wydruków historii rachunków bankowych Spółki za okres od stycznia 2014 r. do listopada 2016 r. prowadzonych dla Spółki, dokumentujących przepływy pieniężne między Spółką a członkami Rady Nadzorczej
Stanisławem Pargiełą, Arturem Mączyńskim, Andrzejem Pargiełą, oraz Lechem Pasturczakiem, oraz dokumentujących przepływy pieniężne między Spółką a wskazanymi podmiotami powiązanymi w stosunku do  Spółki.
O udzieleniu zabezpieczenia Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu