Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 14/2016

20.09.2016

Odmowa Sądu dotycząca wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych z wniosku akcjonariusza – Betomax systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że w dniu 19 września 2016 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 września 2016 roku w przedmiocie odmowy wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych, w ramach postępowania wszczętego na wniosek Akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, w trybie art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie w przedmiocie:

1. wyznaczenia KPMG Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania następujących spraw:
a) nabycia przez Spółkę w dniu 29 sierpnia 2015 roku przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego od spółki Pamexpol A.§S. Pargieła, A. Mączynski sp.j.;
b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, w tym zawarcia umów objęcia akcji serii D i wniesienia wkładu w postaci ww. przedsiębiorstwa na pokrycie akcji serii D;
c) wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013 roku;
(łącznie jako „Przedmiot Badania”);
2. upoważnienia Rewidenta do przeglądania i kopiowania wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania;
3. zobowiązania Zarządu Spółki do:
a) udostępnienia Rewidentowi wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania,
b) udzielenia, na wniosek Rewidenta, wszelkich wyjaśnień związanych z Przedmiotem Badania;
4. zobowiązania Rewidenta do przedłożenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki, w terminie 21 dni od zakończenia badania, pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonego badania;
5. obciążenia Spółki wszystkimi kosztami badania przeprowadzonego przez Rewidenta, w tym wynagrodzenia Rewidenta.
W uzasadnieniu przedmiotowego Postanowienia Sad wskazał, iż zadanie Akcjonariusza było nieuzasadnione, a ponadto, że Akcjonariusz składając wniosek w w/w zakresie działa na niekorzyść FORBUILD Spółka Akcyjna (którego jest akcjonariuszem) narażając spółkę publiczną na niepotrzebne koszty i prowadzenie kolejnej sprawy sadowej, w sytuacji gdzie nie zostały spełnione przesłanki ustawowe do złożenia wniosku. Sąd podniósł jednocześnie, iż wystąpienie z nieuzasadnionym wnioskiem miało negatywny wpływ na funkcjonowanie FORBUILD Spółka Akcyjna jako spółki publicznej prowadząc do podważenia zaufania do niej, osłabienia jej stabilności i utrudniania rozwoju.
Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna informuje, iż przedmiotowe Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu