Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 1/2016

04.03.2016

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza i członka Rady Nadzorczej – Lecha Pasturczaka zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2014 r., poz. 94) (dalej „Ustawa o obrocie”) , o zbyciu w dniu 1 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, 1.000.000 akcji serii B Spółki (ISIN: PLBETMX00013), które stanowiły 7,46% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do oddania 1.000.000 głosów, co stanowiło 5,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zbyciem akcji Pan Lech Pasturczak posiadał 2.085.250 akcji, w tym:
1)    600.000 akcji imiennych serii A,
2)    1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3)    135.250 akcji zwykłych  na okaziciela serii C,
4)    350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Spółki dających prawo do 2.685.250 głosów, co stanowiło 15,34% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje imienne stanowiły 4,48% w kapitale zakładowym, dawały prawo do 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela stanowiły 11,08% w kapitale zakładowym, dawały prawo do 1.485.250 głosów, co stanowiło 8,49% głosów, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Po dokonanej transakcji Pan Lech Pasturczak posiada 1.085.250 akcji, w tym:
1)    600.000 akcji imiennych serii A,
2)    135.250 akcji zwykłych  na okaziciela serii C,
3)    350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
które stanowią 8,10% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.685.250 głosów co stanowi 9,63% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje imienne stanowią 4,48% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela stanowią 3,62% w kapitale zakładowym, dają prawo do 485.250 głosów, co stanowi 2,77% głosów, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu