Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport Bieżący ESPI 6/2022

04.05.2022

Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – postanowienie o umorzeniu śledztwa.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 w sprawie zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 4 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie: [1] przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia bliżej nieustalonego w 2014 r. do czerwca 2015 r. przez osoby obowiązane na podstawie przepisów do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółki poprzez nabycie przez Emitenta spółki Pamexpol za kwotę zawyżoną w stosunku do wartości rynkowej tej spółki o kwotę ok. 4,7 mln zł i wyrządzenia w ten sposób szkody i wyrządzenia w ten sposób szkody majątkowej Emitentowi w wysokości ok. 9,2 mln zł; [2] przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia bliżej nieustalonego w 2005 roku do 26 czerwca 2013 roku przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółki poprzez nabycie przez Emitenta nieruchomości od spółki Stalmax, samej spółki Stalmax wraz z nieruchomościami po cenach przekraczających wartość rynkową oraz poprzez zawarcie umowy najmu nieruchomości ze spółką Stalmax w okresie od 1 sierpnia 2005 roku do 27 czerwca 2013 roku po stawkach czynszu zawyżonych w stosunku do rynkowych i wyrządzenia tym samym szkody majątkowej w Emitentowi w wysokości ok. 7,6 mln zł.

Na postanowienie o umorzeniu ww. śledztw przysługuje zażalenie.

O kolejnych ewentualnych istotnych informacjach dot. ww. spraw Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu