Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 10/2016

06.04.2016

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała od Pana Mateusza Mączyńskiego oraz od Pani Wiktorii Mączyńskiej zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa”), o nabyciu w dniu 30 marca 2016 roku, na podstawie umowy darowizny, od ich ojca – Artura Mączyńskiego, akcji imiennych serii A Spółki w łącznej ilości 600.000, w tym:
1) 300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Pana Mateusza Mączyńskiego,
2) 300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Panią Wiktorię Mączyńską,
które stanowią 4,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed nabyciem akcji Pan Mateusz Mączyński jak również Pani Wiktoria Mączyńska nie posiadali akcji Spółki.
Po otrzymaniu darowizny, Pan Mateusz Mączyński oraz Pani Wiktoria Mączyńska posiadają łącznie 600.000 akcji Spółki, stanowiących 4,48% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wobec faktu, iż darowizna akcji została dokonana na rzecz rodzeństwa, Pan Mateusz Mączyński oraz Pani Wiktoria Mączyńska poinformowali o istnieniu porozumienia pomiędzy nimi.
Jednocześnie poinformowali, w oparciu o artykuł 87 ust. 4 Ustawy, o domniemaniu istnienia porozumienia pomiędzy nimi a ich ojcem – Panem Arturem Mączyńskim.
Ponadto poinformowali, iż nie istnieją podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje spółki oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie 

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu