Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 2/2019

11.02.2019

Informacja na temat potencjalnej możliwości zmiany kontroli w Spółce

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. otrzymał projekt dokumentu opisujący potencjalne działania znaczących akcjonariuszy Spółki, które mogą skutkować zmianą kontroli w Spółce oraz modelu funkcjonowania Spółki.

Otrzymany dokument opisuje kierunkowe działania akcjonariuszy Spółki, które zakładają w szczególności: (i) nabycie przez akcjonariusza Spółki Betomax Systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss (Betomax) przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem udziałów w spółce zależnej Pamexpol Sp. z o.o. oraz z wyłączeniem prawa do nazwy Forbuild (Przedsiębiorstwo), (ii) nabycie akcji Betomax przez Spółkę (nabycie akcji własnych), a następnie (iii) zawarcie ugody pomiędzy Spółką, Betomax a innymi akcjonariuszami Spółki będącymi stronami sporów prawnych, szczegółowo opisanych m.in. w ostatnim skonsolidowanym raporcie okresowym Spółki z dnia 14 listopada 2018 r. (Transakcja).

Zgodnie z otrzymanym dokumentem założenia Transakcji przewidują przeprowadzenie przez Betomax procesu due diligence Spółki i możliwość przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 40% akcji własnych w celu umorzenia za wynagrodzeniem.  

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z powziętymi przez Spółkę informacjami na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego akcjonariusze Spółki, w tym Betomax, nie zawarli żadnego prawnie wiążącego dokumentu mającego za przedmiot Transakcję. 

Dodatkowo Spółka nie dysponuje informacjami na temat cen przewidywanych na użytek Transakcji.

Jednocześnie Spółka informuje, że jest w toku analizy otrzymanych założeń Transakcji, natomiast o istotnych etapach Transakcji Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu