Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 4/2016

16.03.2016

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Pani Katarzyny Łuczyńskiej oraz od Pana Macieja Pasturczaka zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa”), o nabyciu w dniu 1 marca 2016 roku, na podstawie umów darowizn, od ich ojca – Lecha Pasturczaka, akcji serii B Spółki (ISIN: PLBETMX00013) w łącznej ilości 600.000, w tym:
1) 300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Panią Katarzynę Łuczyńską,
2) 300.000 akcji imiennych serii A Spółki przez Pana Macieja Pasturczaka,
które stanowią 4,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 1.200.000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przejście własności akcji nastąpiło w dniu 15 marca 2016 roku, tj. z chwilą dokonania przez Spółkę stosownego wpisu w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych serii A, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Przed nabyciem akcji Pani Katarzyna Łuczyńska jak również Pan Maciej Pasturczak posiadali akcje serii B (ISIN: PLBETMX00013) Spółki w łącznej ilości 1.000.000, w tym:
1) 500.000 akcji serii B (ISIN: PLBETMX00013) Spółki Pani Katarzyna Łuczyńska,
2) 500.000 akcji serii B (ISIN: PLBETMX00013) Spółki Pan Maciej Pasturczak,
stanowiących 7,46% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.000.000 głosów co stanowiło 5,71% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Po transakcji Pani Katarzyna Łuczyńska posiada 500.000 akcji serii B (ISIN: PLBETMX00013) oraz 300.000 akcji imiennych serii A Spółki, które stanowią 5,97% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.100.000 głosów co stanowi 6,28% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Po transakcji Pan Maciej Pasturczak posiada 500.000 akcji serii B (ISIN: PLBETMX00013) oraz 300.000 akcji imiennych serii A Spółki, które stanowią 5,97% w kapitale zakładowym, dają prawo do 1.100.000 głosów co stanowi 6,28% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Pani Katarzyna Łuczyńska oraz Pan Maciej Pasturczak poinformowali o istnieniu porozumienia pomiędzy nimi.
Jednocześnie z ostrożności poinformowali, iż w oparciu o artykuł 87 ust. 4 Ustawy możliwe jest domniemanie istnienia porozumienia pomiędzy nimi a ich ojcem – Lechem Pasturczakiem, jednakże pomimo pokrewieństwa stanowczo zaprzeczają, aby takie porozumienie istniało.
Pani Katarzyna Łuczyńska oraz Pan Maciej Pasturczak poinformowali, że nie zamierzają  w okresie najbliższych 12 miesięcy od złożenia zawiadomień zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów.
Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu