Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący ESPI 6/2018

28.06.2018

Lista akcjonariuszy na ZWZA FORBUILD S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami) Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które było zwołane na dzień 28 czerwca 2018r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 12.138.133 (69,36%) głosów z posiadanych akcji.

1. Betomax systems GmbH & CO.KG – przysługiwało na WZA 5 300 000 głosów, co stanowiło 43,66% głosów na ZWZA oraz stanowi 30,29% ogólnej liczby głosów;
2. Katarzyna Łuczyńska – przysługiwało na WZA 1 100 000 głosów, co stanowiło 9,06% głosów na ZWZA oraz stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów;
3. Maciej Pasturczak – przysługiwało na WZA 1 100 000 głosów, co stanowiło 9,06% głosów na ZWZA oraz stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów;
4. Alicja Nitek – przysługiwało na WZA 2 200 000 głosów, co stanowiło 18,12% głosów na ZWZA oraz stanowi 12,57% ogólnej liczby głosów;
5. Filip Pargieła – przysługiwało na WZA 1 200 000 głosów, co stanowiło 9,89% głosów na ZWZA oraz stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu