Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 10/2013

11.06.2013

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Betomax Polska S.A. informuje, że w dniu 10.06.2013r. wpłynęła do spółki podpisana znacząca umowa z firmą Warbud S.A.

Umowa dotyczy prac związanych z przygotowaniem projektu warsztatowego hydroizolacji oraz wykonaniem uszczelnień i izolacji przeciwwodnej przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Galeria Zamek w Lublinie.

Wartość umowy (wynagrodzenie szacunkowe) wynosi: 1.040 tys. zł netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.08.2013r. Umowa zastrzega kary umowne w wysokosci 20% wartości wynagrodzenia netto tej umowy w przypadkach:

  • odstapienia przez Warbud S.A. od umowy z winy Betomax Polska S.A.
  • odstapienia przez Betomax Polska S.A. od umowy z winy Warbud S.A.
  • powierzenia wykonania robót w całosci lub czesci badz z tytułu powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej w zastepstwie Betomax Polska. S.A.

Spółka Warbud S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość szkody będzie przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Inne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wpływ na sytuację gospodarczą, majatkową i finansową Betomax Polska S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załacznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu