Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 23/2014

12.12.2014

Rejestracja zmiany kapitału zakładowego

Rejestracja przez KRS podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd Betomax Polska S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2014 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie struktury kapitału zakładowego Emitenta.

Zmiana w KRS jest związana z przeprowadzeniem oferty niepublicznej 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Po uaktualnieniu przez Sąd struktury kapitału, wartość kapitału zakładowego wynosi obecnie 1 340 000,00 zł i dzieli się na:

1) 4.100.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 0,10 zł każda
2) 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
4) 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych wpis dotyczący zmiany struktury kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu