Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 14/2016

02.06.2016

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą z dnia 1 czerwca 2016 roku powołała Pana Tomasza Gierczyńskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki trzeciej kadencji, która upływa w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Pan Tomasz Gierczyński jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 2006 roku związany ze spółką FOBUILD S.A. (dawniej: Betomax Polska S.A.). Pełnił następujące funkcje: Doradca Techniczny, Specjalista ds. Kontroli Jakości, od 2012 Dyrektor Techniczny. Od czerwca 2013 roku Pan Tomasz Gierczyński pełnił w  Spółce funkcję Członka Zarządu.
Pan Tomasz Gierczyński nie wykonuje innej działalności mającej istotne znaczenie dla FORBUILD S.A. W okresie ostatnich trzech lat, poza Spółką, Pan Tomasz Gierczyński nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w  innych spółkach prawa handlowego.
Ponadto Pan Tomasz Gierczyński nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w  spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat, Pan Tomasz Gierczyński nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, co do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny czy postawiono w stan likwidacji.
Pan Tomasz Gierczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FORBUILD S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Tomasz Gierczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występuje powiązanie Pana Tomasza Gierczyńskiego z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu