Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 1/2020

27.01.2020

Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zgłoszone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania zwołania tj. najpóźniej w dniu 10 lutego 2020 r. z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy;
8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez ww. akcjonariusza w ramach zgłoszonego żądania.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu