Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 21/2020

15.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.] niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Emitenta serii A wyemitowanych w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Końskich, ul. Górna 2a, 26-200 Końskie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji serii A wydanych przez Emitenta w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu