Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Lech Jan Pasturczak

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwałą Nr 1/1/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. Pan Lech Pasturczak nie jest zatrudniony przez Emitenta oraz nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Lechem Pasturczakiem a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Pan Lech Pasturczak posiada wykształcenie wyższe techniczne – ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Przebieg kariery zawodowej Pana Lecha Pasturczaka:

1980 – 1982 Zakłady Metalurgiczne „Polmo”, Końskie (technolog),

1982 – 1984 „Kowent”, Końskie (technolog),

1984 – 1991 Exbud, Kielce (Specjalista ds. eksportu, kierownik kontraktów w RFN),

1988 – 1989 Corpol, Kielce (dyrektor ds. technicznych),

1992 – 1995 Pasko Sp. z o.o., Końskie (dyrektor),

1995 – 2011 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. Końskie (wspólnik),

1999 – 2013 Stalmax A&S Pargiela, A. Mączyński, L.Pasturczak Spółka jawna, Końskie (wspólnik), 09.1999 – nadal BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A./FORBUILD S.A. (Dyrektor ds. handlowych, następnie Pełnomocnik ds. współpracy międzybranżowej, następnie Doradca ds. współpracy międzybranżowej w Dziale Produkcji i w Dziale Technicznym),

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal Forbuild S.A. (członek Rady Nadzorczej).

Pan Lech Pasturczak nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Lech Pasturczak sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Hotel Bachledówka S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2019 – nadal Development PAKO Sp. z o.o. (wspólnik).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Lech Pasturczak był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Hotel Bachledówka S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2019 – nadal Development PAKO Sp. z o.o. (wspólnik).

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Lech Pasturczak nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Lech Pasturczak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Lech Pasturczak pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan Lech Pasturczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Lech Pasturczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.