Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Piotr Pięta

Piotr Pięta Członek Rady Nadzorczej. W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od 26 czerwca 2024 r.

Termin upływu kadencji w Radzie Nadzorczej Emitenta: 31 grudnia 2025 r.

Pan Piotr Pięta nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów.

Pan Piotr Pięta nie jest zatrudniony przez Emitenta.

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Piotrem Piętą a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Pięta posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu I Administracji w Warszawie.

Przebieg kariery Pana Piotra Pięty:

2004 – 2024, HC LIFT Sp. z o.o., Prezes

2007 – 2022, ERMET S.J., Wspólnik

2011 – nadal, REIDMO Sp. z o.o., Prezes Zarządu

2014 – nadal, INDUAL Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

2013 – 2022, FW System s.c., Wspólnik

2015 – nadal, COMPLEX S.J. Piotr Pięta, Jacek Czerniachowicz, Wspólnik, Członek Zarządu reprezentacji

2021 – nadal, INDUAL ENERGY Krystian Świadek i wspólnicy Sp. k, Wspólnik, Członek organu reprezentacji

2022 – nadal, FW System Sp. z o.o., Członek Zarządu

2022 – nadal, FW System Warszawa Sp. z o.o., Członek Zarządu

2022 – nadal, ERMET Sp. z o.o., Członek Zarządu

2022 – nadal, FW System, Członek Zarządu

 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Piotr Pięta sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach handlowych:

2021 – nadal, INDUAL ENERGY Krystian Świadek i wspólnicy Sp. k, Wspólnik, Członek organu reprezentacji

2022 – nadal, FW System Sp. z o.o., Członek Zarządu

2022 – nadal, FW System Warszawa Sp. z o.o., Członek Zarządu

2022 – nadal, ERMET Sp. z o.o., Członek Zarządu

2022 – nadal, FW System, Członek Zarządu

Pan Piotr Pięta w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Z zastrzeżeniem decyzji wspólników spółki HC LIFT Sp. z o.o. o jej rozwiązaniu i otworzeniu jej likwidacji, Pan Piotr Pięta w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

Pan Piotr Pięta nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Piotr Pięta nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.