Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Dorota Walkiewicz

Członek Zarządu

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą z dnia 1 czerwca 2016 roku powołała Panią Dorotę Walkiewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. administracyjno – organizacyjnych Spółki trzeciej kadencji, która upływa w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Pani Dorota Walkiewicz jest absolwentką Politechniki Radomskiej Wydziału Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo Pracy. Ze spółką FORBUILD S.A. (dawniej: Betomax Polska S.A.) związana od 2010 roku, pracując na stanowisku Specjalisty ds. kadr i płac, a w okresie od czerwca 2013 roku do czerwca 2015 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu w Spółce. Od 2000 roku zatrudniona w spółce Stalmax Sp.J. a od 2008 w spółce Pamexpol S.J. na stanowiskach związanych ze sprawami personalnymi. Od 2008 roku współpracuje jako wykładowca z ośrodkami podnoszącymi i rozszerzającymi kwalifikacje zawodowe.

Pani Dorota Walkiewicz nie wykonuje innej działalności mającej istotne znaczenie dla FORBUILD S.A. W okresie ostatnich trzech lat, poza Spółką, Pani Dorota Walkiewicz nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego.

Ponadto Pani Dorota Walkiewicz nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat, Pani Dorota Walkiewicz nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, co do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny czy postawiono w stan likwidacji.

Pani Dorota Walkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FORBUILD S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Dorota Walkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występuje powiązanie Pani Doroty Walkiewicz z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.