Kalendarium

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
14.02.2024
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
19.04.2024
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
28.05.2024
Jednostkowy raport roczny za 2023 rok
28.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2024 roku
14.08.2024
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku
14.11.2024
Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
31.05.2023
Jednostkowy raport roczny za 2022 rok
31.05.2023
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
14.11.2023
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
14.08.2023
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
15.05.2023
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
14.02.2023
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
14.02.2022
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
16.05.2022
Jednostkowy raport roczny za 2021 rok
20.05.2022
Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
20.05.2022
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
16.08.2022
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
14.11.2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18.06.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku
15.02.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
17.05.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
21.05.2021
Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
21.05.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku
16.08.2021
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
15.11.2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15.07.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku
14.02.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
09.03.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
15.05.2020
Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok
01.06.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
01.06.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku
14.08.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
16.11.2020
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku
14.02.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
24.05.2019
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
15.05.2019
Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok
31.05.2019
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
31.05.2019
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku
14.08.2019
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
14.11.2019
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku
14.02.2018
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
15.05.2018
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
30.05.2018
Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok
30.05.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28.06.2018
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku
14.08.2018
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
14.11.2018
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku
14.02.2017
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
15.05.2017
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
31.05.2017
Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok
31.05.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30.06.2017
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku
11.08.2017
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
14.11.2017
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku
15.02.2016
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
16.05.2016
Planowany termin publikacji raportu rocznego za rok 2015
30.05.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29.06.2016
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku
16.08.2016
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku
14.11.2016
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku
16.02.2015
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku
15.05.2015
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15.05.2015
Publikacja raportu rocznego za 2014 r.
18.05.2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
17.06.2015
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku
14.08.2015
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku
16.11.2015
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku
14.02.2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28.04.2014
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku
15.05.2014
Planowany termin publikacji raportu rocznego za rok 2013
10.06.2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
27.06.2014
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku
14.08.2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29.09.2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
03.11.2014
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku
14.11.2014
Rozpoczęcie Budowy Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów
25.01.2013
Zakończenie Budowy Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów
27.02.2013
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości
27.02.2013
Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
08.03.2013
Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Małych Inwestorów
08.03.2013
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Małych Inwestorów
28.02.2013
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
28.02.2013
Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty
13.03.2013
Debiut spółki na rynku NewConnect
04.04.2013
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku
15.05.2013
Planowany termin publikacji raportu rocznego za rok 2012
14.06.2013
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku
14.08.2013
Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
14.11.2013
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Betomax Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
20.12.2012